FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w organizacji oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgodnie z RODO, niektóre firmy są zobowiązane do mianowania IOD, w szczególności te, które przetwarzają duże ilości danych osobowych lub dane wrażliwe.

Nie, IOD może być zatrudniony na etacie lub działać jako usługa zewnętrzna.

IOD ma za zadanie nadzorować przetwarzanie danych osobowych w organizacji, wdrażać procedury ochrony danych osobowych, szkolić personel oraz pełnić funkcję kontaktową dla osób, których dane dotyczą.

Nierzetelne przetwarzanie danych osobowych może skutkować sankcjami finansowymi, reputacyjnymi oraz utratą zaufania klientów.

Tak, IOD musi niezwłocznie zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz powiadomić osoby, których dane dotyczą.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które mogą stanowić wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, firma powinna przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych.

Tak, IOD ma za zadanie szkolić pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz monitorować przestrzeganie odpowiednich procedur.

Tak, ale firma musi podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem zewnętrznym, który będzie musiał przestrzegać odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może skutkować wysokimi sankcjami finansowymi, a także utratą zaufania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Zadzwoń lub napisz do nas.

Scroll to Top